این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

انتخابات مجلس در ابهام و جمهوری اسلامی در انزوا


سپاه آنلاین: منابع درون سازمانی سپاه آنلاین رازهای تقلب در انتخابات دوازده اسفند ماه جاری را فاش کردند.جمعه هفته گذشته شاهد انتخابات فرمایشی و دستوری مجلس شورای اسلامی در ایران بودیم و فکر شرکت نکردن و تحریم انتخابات وتظاهرات مردم بعد از انتخابات لرزه بر تن حکام و عمال مزدور کشور انداخته بود.البته انتخابات مجلس به اندازه انتخابات ریاست جمهوری از حساسیت بالایی برخوردار نیست چون در انتخابات ریاست جمهوری فقط یک نفر میتواند برمسند قدرت بنشیند ولی از بعد از تقلب و سرکوب اعتراضات مردمی در سال 88 (بعداز انتخابات ریاست جمهوری) این اولین رای گیری بود و فضای نگران کننده و نفسگیری ایجاد کرده بود و بیم هر اغتشاشی از سوی مردم میرفت.

 اطلاعات سپاه با بهره گیری از رسته آمار گیری درون سازمانی خود 
وموسسات آمار گیری مرتبط با اطلاعات سپاه به این نتیجه رسیدند که مردم به پا ی صندوق های رای نخواهند رفت ، واز طرفی دیگر ترس از اینکه انتخابات مجلس با اعتراضات مردمی مواجه شود بر وضعیت نظام تاثیر منفی وارد می ساخت.

باید این مساله را در نظر داشت  که ، انتخابات مجلس از جهات بسیاری با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. انتخابات مجلس یک انتخاب قومیتی و با مشارکت مردمی است ،که در آن کاندیدا های تعیین صلاحیت شده باز هم ازفیلترینگ اطلاعات سپاه گذشته و توسط اداره مذکور برقومیت ها تحمیل می شدند که پیرو این دستیابی به کرسی مجلس سیاست های خاص اطلاعت سپاه را به سرانجام برسانند و ...اما ریاست جمهوری مجموع آرا برای یک نفر محاسبه می گردد.


حال با نگاهی جامع تر خواهیم دید که یک نماینده مجلس در کلان شهرها  تنها با  حداکثر یک میلیون رای و حداقل سیصد هزار رای وارد مجلس می شود .در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری درصد بسیاربالایی در آن مشارکت دارند .زمانی که تقلب در این مشارکت انجام می شود به راحتی نمایان می شود اما در انتخابات مجلس از این روند نمی توان بهره برد ، پس جمهوری اسلامی به راحتی می تواند اشخاصی را که دست چین کرده را  بر روی کرسی های مجلس بنشاند .افرادی که به صورت کلی از فیلترینگ اطلاعات سپاه گذشته اند و بسیار درراستای اهداف شخص سید علی خامنه ای گام برمیدارند .

 نحوه اجرای انتخابات دوازدهم اسفند ماه :

1.خرید آرا با هدایت عناصر سپاه جهت صحنه سازی هدف دار
2.صندوق های سیار در محلات تهران وکلان شهرها وروستا ها
3.رای گیری اجباری در سربازخانه ها با وعده تشویقی وبرخی حتی بدون شناسنامه
4.دستبردن در آرا در فرمانداری های هر شهرستان
5.صندوق های از قبل پر شده
6.نوشتن تعرفه ها در ساعات پایانی توسط عناصر اطلاعات سپاه که نقش ناظر شورای نگهبان در پای صندوق رای را ایفا می کنند وبرخی از نیروهای بسیج
7.بردن صندوق های سیار به آسایشگاه های جانبازان وسالمندان وبهزیستی
8.انتقال نیروهای بسیجی به پایگاه هایی در سطح شهر که در آنها رسانه ها حضور داشته اند برای پر شور نشان دادن انتخابات
9.اعلام نتایج در برخی از شهرستان های کوچک بلافاصله پس از زمان پایان انتخابات
10.استفاده از نام نیروهای ضد شورش در حین انجام وظیفه برای رای بدون حضور آنان
11.شمارش و اعلام نتایج آرا در فرمانداری های شهرستان ها بدون حضور نماینده از ستاد انتخابات کشور
12.تعرفه های پراکنده در اختیار نیروهای بسیج  
13.گرفتن دوربین از عکاسان و ارسال عکسهای گرفته شده توسط نیروهای سپاه برای نشریات و خبرگزاریهای داخلی
14.استفاده از شناسنامه های فوت شدگان برای وارد کردن آمار به نفع نماینده منتخب سپاه
15.رد صلاحیت و ابطال برخی حوزه‌ها و پرکردن صندوق‌های رای از رای‌های بدون صاحب

در این دوره بازی جدید انتخاباتی شاهد اینگونه اعمال از طرف نظام بودیم و این به این شکل کاندیدا های دوره جدید مجلس مطیع ولایت فقیه به بیداد گاه مردمی ایران راه پیدا کردند .حال با این وضعیت آیا باید در فکر کارآمدی این مجلس بود ،و حق مردم را طلب کرد با باید با آن کنار آمد.

انتخاباتی که طبق اطلاعات ما با سی درصد  استقبال از طرف واجدین شرایط رای گیری مواجه شده است یعنی از چهل میلیون نفرواجدین شرایط تنها دوازده میلیون آن هم بصورت نا کارامد و با تلاش فراوان از سوی حاکمیت پای صندوق رای حاضر شدند.

از تمام موارد که بگذریم از تبلیغات نظام در روزهای قبل از انتخابات نمیتوان گذشت ،که تماما از شخصیتهای سیاسی ایران استفاده شد که مردم را به سوی صندوق های رای بکشانند .از طرفی استانهای مرزی کشور عزیزمان ایران از درصد بسیار پایین مشارکت (کمتر از پنج درصد)برخوردار بودند . و اوج مقابله با انتصابات در این شهرستانها صورت گرفت .با ملاحظه این روند باید بدانیم که جمهوری اسلامی دراوج انزوا قرار دارد و تشدید اعتراضات نسبت به عملکرد نظام حاکم بر ایران را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود .

پاینده ایران وملت ایران 

سپاه آنلاین

Doubt full Elections, The Islami Republic Lonesome
 
Sepah On Line: The sources within the Sepah releive Secrets over the Fals fradulnet elections
Last friday we were witness to ordered and fraudulent elections who were engineered by the regime, the regime was terrorised of the reaction of the population at large, after the shamefull elections to the presidency in 88, this was the first election which took place and the atmospher was very worrying to the regime
With the Elections to the presidency it is easy as there is only one person who would be elected but the the Parliament is different.  The regim was affraid of the uprises and disturbences
The Inteligence of the Sepah using the poles and statistic concluded that the people would not participated in such false elections, and on the other hand they were affraid of the uprises which in both ways the results were  negative for the Regime
We should bare in mind that the elections to the parliament are very different to thos of the presidency, as for the parliament the candidates are represented and filltered by the Sepah and their eligitamcy is forced on the population, while in presidency the entire votes go to one person only
Now we will see for example in Election for the Parliament in Kalan Shahr, the candidate to the parliament can be elected maximum by 1.milion votes and minimum by 300.000 votes, while for the presidency the are more voters who participate. When there is a eligitimate election it could be trast easire while with the parliamant election we can not be so sure
So the Islamic Republic of Iran can easily force those who have passed the filtering of the Sepah and is sure that they would abid Seyed Khameni's orders and they would work for his benefits
The way the elections were conducted on 12 Esphand
1.  The votes were payed for
2.  Moveable pole boxes within the villages and suberbes of Kalan Shahr of Tehran
3.  Getting votes in military garrisons with promises for the future even with no Identificatin card at all
4.  Forging of votes and medling in the governore's offices
5.  The pole boxes were filled before
6.  Within the last hours to count the votes the members of Sepah and some of the Basij were as observes to the results
7.  Takeing the pole boxes to the hospitales, old age pensionists centres
8.  Sending Basij forces to those poles who nobody had participated to show that the elections were popular and supported by people
9. Announcing the results in small societies immediatly after closing hour of the elections
10.  Using the identity of those forces on service without them being present
11.  Counting the votes without the presence of an observer from the central
12.  Voting list given to the Basij
13.  Confiscating the camaras from the reporters and using the fotos by Sepah for inside news services
14.  Using the dead people and families identification cards as to add to the votes for their own benefits
15.  Disabling some of the voteing centers as not legal and filling up the boxes with votes who dont belong to anyone legal
With this new game within the elections where all the candidates are totaly submisive to the Leader could we hope to get our rights or we have just to obey them
Elections which according to the stastics only had 30% of participants, it means that from 40 milion eligible voters only 12 milion had participated and then again with much fraud and false votes with a lot of work on the part of the governmentهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید.