این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

بنگاههای اقتصادی در تعامل با سپاه در ایران

 سپاه آنلاین:سپاه آنلاین در نظر دارد که تعدادی از شرکتهای خصوصی در تعامل با سپاه که توسط برخی از فرماندهان سپاه در شهرستانها و کلان شهرهای ایران هدایت می شود را معرفی کند .در این گزارش تعداد چند از این شرکتها را نمایان خواهیم کرد وبیش از صدها شرکت خصوصی در این راستا با سپاه در حال همکاری است و سردمداران آنها از سپاهیان ونظامیان خود فروخته هستند که به عنوان رانت یا سهم از غارت های جمهوری اسلامی به این قبیل افراد اختصاص داده شده است .قابل ذکر است که در هر استان سعی شده از نظامیان بومی استفاده نشود که توسط مردم آن استان شناخته شده نباشند و زمین خواری بیش از هر مورد دیگری در سطح کشور انجام شده و اکثر سپاهیان از رانت زمین خواری و واگذاری زمین های مصادره ای با قیمت بسیار پایین بهره مند شده اند.