این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

مساجد پایگاه کنکاش اطلاعات شخصی مردم

" مقاله ویژه  "
سپاه آنلاین: در این مقاله به ساختار و عملکرد مساجد محل و پایگاه مقاومت های بسیج و نقش آنها در انتقال اطلاعات شخصی مردم به اطلاعات سپاه و  حفظ و نگهداری نظام می پردازیم .

همانطور که می دانید بسیج یکی از نیروهایی است که در حفظ و نگهداری نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نقش اساسی دارد .
رهبر جمهوری اسلامی از دو طریق روحانیون (ایدئولوژیکی) و سپاه پاسداران (نظامی و انتظامی) این نیروها را سازماندهی ،کنترل و هدایت می کند و بصورت کاملاً نا محسوس به سمت و سوی اهداف از پیش تعیین شده نظام هدایت می کند بدون اینکه بسیجیان بدانند که چه می کنند و بدون هیچگونه هزینه ای در راستای مقاصد خود از آنها استفاده می کنند .
روش انجام این کار را بصورت مختصر در زیر می آوریم :
در کلیه نقاط سراسر کشور اعم از روستایی و شهری در هر محله یک مسجد وجود دارد که ساختمان این مسجد تبدیل به یک مقر پایگاه مقاومت می گردد . فرماندهی این پایگاه از طریق سپاه پاسداران تعیین می گردد . امام جماعت مسجد نیز از طریق سازمان تبلیغات اسلامی منسوب می شود . هر کدام از این دو نفر یک نقش اساسی دارند . فرمانده بسیج که سپاه تعیین می کند بیشتر کارهای نظامی و....