این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

مرکز هسته ای لویزان تهران

سپاه آنلاین:رسته جمع آوری اطلاعات در سپاه آنلاین و تائید منابع داخلی  صحت این مطلب را تائید واطلاعات تکمیلی در اختیار این مرجع قرار دارد.

 سالهای نود میلادی نهادی به نام (PHRC (PHYSICAL RESEARCH INSTITUTE   برپا گردید که هدف اصلی آن تولید بمب هسته ای برای ایران بود. در این میان PHRC مسئولیت طراحی بمب، تولید آن و خرید قطعات، مواد و سیستم های پروژه فوق الذکر را بعهده داشت. به موازات تولید بمب هسته ای، هدف جنبی این سازمان ساختن توانائی دفاعی در برابر حمله هسته ای بوده است.


ایران در دو کانال موازی برای تولید بمب هسته ای فعالیت میکند – کانال اول، فعالیت هسته ای است که تحت امر سازمان انرژی اتمی ایران انجام میپذیرد، و اما کانال موازی آن فعالیتی است که تحت امر وزارت دفاع ایران انجام میپذیرد. در چهار چوب این امر در سالهای نود میلادی نهادی به نام ( PHRC  (PHYSICAL RESEARCH INSTITUTE