این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

برنامه ضلع پنهان قسمت هشتم

در این برنامه به مدارس دینی در عراق و صدور انقلاب به کشورهای دیگر عربی و.....

پرداخته شد.

پاینده ایران و ملت ایران 

سپاه آنلاین