این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

اهرم فشار دولت احمدی نژاد در مقابل استیضاح


سپاه آنلاین : منابع خبری سپاه آنلاین مستقر در دفتر ریاست جمهوری از بازگشایی و بررسی  پرونده های اختلاسی وفسادهای مالی مبسوط در دستگاههای دولتی جهت افشاگری و ایجاد اهرم فشار در جهت جلوگیری علیه استیضاح رئیس جمهور خبر دادند.   

 محمود احمدی نژاد در مقابل استیضاح که با دستور اکید مشاورین بیت رهبری در دستور کار دوره جدید مجلس بعد از انتخابات قرار خواهد گرفت، واکنش شدید نشان خواهد داد. او با استفاده و افشای  اسنادی که طی دوره ریاست جمهوری از عوامل نفوذی خود بدست آورده واز وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه استخراج کرده است به این مهم دست خواهد زد.
 از طرفی رو نمائی از  این اسناد ومدارک به موقعیت و ارتباطات برخی از قدرتمندان حکومت  اسلامی و افرادی که در کشورهای دیگر در تبادل مالی هستند ، لطمه بسیار زیادی وارد خواهد آورد.

احمدی نژاد در گام اول پرده  از اختلاس کلان بانک مرکزی وعاملین آن برخواهد برداشت، و ابعاد آن را نشان خواهد داد . در نگاه جامع تر افرادی که در زاویه قدرت نظام قرار دارند از این امر مبرا نخواهند بود محمود.

در این لیست اختلاس از راشد یزدی ، دری نجف آبادی ،ناطق نوری وبسیاری مقامات دیگر سخن رانده شده واز درصد سودها و  در آمد های کلان آنها از تبادل های مالی که اکثرا در آفریقا و اروپا ریشه دوانده اسناد تهیه و سخن به میان آمده است..

در این میان واسطه های خارجی و داخلی نقش موثر داشته اند واسامی آنها نیز ذکر شده است.مفاسد مالی  تنها در اختلاس و پول شویی خلاصه نمی شود.
در کشور عزیزمان ایران بهترین راه بر رد و بدل پول از طریق به مناقصه گذاشتن  طرحهای ناتمام و زود بازده صنایع و معادن میباشد چون این بهترین و راحت ترین راه برای گرفتن وامهای کلان واستخراج پول از بانکهای دولتی و غیر دولتی میباشد.

در باندهای بزرگ اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس وشیخ نشین رد پاهایی از بزرگان نظام به چشم می خورد.که البته تمام این فعالیت ها اعم از قاچاق ، پول شویی و ....به صدر حاکمیت که شخص اول مملکت( رهبر) بر میگردد.در آینده نزدیک شاهد قدرت نمای و تقابل دو جناح حاکم بر نظانم و دولت خواهیم بود..

پاینده ایران ملت ایران

سپاه آنلاین

The force of Ahmadinejad's Ministry against the Interevention of the Parlament
Sepah On Line: The sepah on line sorcess situated within the Presidents office notifies of an intervention and opening the curruption files against governmental offices as to expose the truth against the sensured motions against the PresidentMahmod Ahmadi Nejad against the strict order of the leader's consultants and advisors to investigate the frauds commited by the government will react after the elections, as to expose the truth according to profesthat he has in his posesion since he became the President of Iran from the documents which he has of the secret services and other files of Sepah. On the other side he will expose those who have benefited of the riches of the country and this could harm a lot of people inside and outside Iran in way of washing the capital of fradulent bussineses done by those members who are close to the Clan of the Leader
By exposing the mentioned documents his firs step would be public inlightment of the fraud of the central Bank and those responsible for this crime and no one will be spared by doing so, not even the very close related to the House of the Leader
In our dear country Iran such frauds are done by investing in mines or other natural resorces to obtain larg amount of money from National and Private banks
In the so called government gangs one can trace the path of those who have washed the obtained money to in Emarat and Persian Gulf countries, we should add that all this capitales obtained by smugelings, frauds ,whashing the money some how can be traced back to the Leader and his close circle of friends
In the future we will witness the war between the Leader's clan and the President's ministry

Long live Iran and Iranian Nation

Sepah On Line
محمود احمدی نژاد