این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه

برنامه ضلع پنهان قسمت هفتم

برنامه ضلع پنهان قسمت هفتم

در این برنامه دانشگاهها و فرهنگ اسلامی دانشگاه و اساتید دولتی در سطح جامعه و ایجاد فرهنگ اسلامی در دانشگاه

حضور مجتبی خامنه ای در میان مردم . .... مورد بررسی قرار گرفت.

پاینده ایران وملت ایران

سپاه آنلاین