این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

دیدار نمایندگان حزب الله ایران وحزب الله لبنان در کردستان عراق

سپاه آنلاین:منابع خبری سپاه آنلاین از مذاکرات پنهان و پشت پرده نمایندگان حزب الله ایران وحزب الله لبنان در هفته آینده ودر کردستان عراق خبر دادند.این مذاکرات حول محور رد و بدل مهمات جنگی و خارج کردن ارز از کشورودرنهایت چندین ترور در خاورمیانه میچرخد.نمایندگان مزبور از چهره های ناشناس این دو گروه هم پیمان هستند.بنابر این  بصورت پنهان در محلی در شهر اربیل مستقرشده اند ولی به لحاظ حساسیت اطلاعاتی این ملاقات در اربیل انجام نخواهد شد.و در حاشیه های مرزی اتفاق می افتد.رفت و آمد ایشان در کردستان عراق تحت پوشش تجار سرمایه گذاربوده است و متمادی میباشد.
با کمی دقت در میابیم تحرکات اخیر حکومت سمت و سوی تروریستی به خود گرفته است. و بی شک در این مهم نیروهای حزب الله لبنان نقش موثر دارند . از طرفی با توجه به واکنش هایی که حکومت اسلامی در تنگه هرمزنشان میدهد ،حاکی از اینست که یکی از اهداف والای نظام بر هم زدن آرامش و شروع اغتشاشات جدیدی در خاورمیانه بوده وهست تا از این آشفتگی ها برای خود برگ سبزی به ارمغان آورد و به نفع خود  بازی از قبل باخته  را تسحیل کند وبه نفع خود برگرداند. در حالی که چالش ها علیه برنامه هسته ای ایران تشدید شده است، به نظر می رسد حزب الله در نهایت آمادگی برای انتقام گرفتن از اسرائیل در حمله به ایران قرار دارد.
 در ضمن از روز قبل چند تن از نیروهای اطلاعاتی سپاه قدس  مستقر در کردستان عراق به ایران فرا خوانده شده اند ونیروهای جدید و تازه نفس جایگزین شده اند.و حکومت  تقویت نیرو را درکشورهای خاورمیانه آغاز کرده  است و شاهد مراحل سریالی توطئه آمیز دوستان سنتی (حزب الله ایران و لبنان) در پرتوی دیدارها و ملاقاتهای ایشان خواهیم بود.

پاینده ایران وملت ایران 

سپاه آنلاین 


Iran and Lebanon Hezolah Meeting In Kurdestan of Iraq
 
Sepah On Line: The resorces of sepaj on line has informed of a secret meeting between Iran and Lebanon Hezbolah within next week in Kurdestan territory of Iraq.  This meeting is summond to discuse the form of amr smugeling and few terrorist acts in middle east, attending this meeting are unknown personalities and the meeting will not take place in Arbil, it would be close to the boarders and would be undercover as commercial and business meetings such as investment in the zone
With due attention to the recent activities of the regim we could see that they are pro terrorism and with no doubt Lebanon Hezbolah has a very important role in such activities, what they are aimming at, is to create a state of fear and emmergency state in the area so they can have a winning card to win a lost battle and change the situation to their own benefits. Now that the chaleges against the nuclear activities agains iran are stronger, hezbolah is prepared to deffend Iran against a supposed atack of Israil against Iran
In addition during the past few days some of the inteligence officers of Sepah Ghods have been called to Tehran and have been replaced by new bodies who are strengthening the position of the government in the middle east so we will be witness to traditional friendship between Iran Lebanon Hezbolah meetings in the area
 
Long Live Iran and Iranian Nation
 
Sepah On Lineاطلاعات ایران گریبان طوایف را می گیرد.

مردان بلوچ
سپاه آنلاین:منابع سپاه آنلاین خبر از احضاربزرگان قبایل وطوایف بومی در شهرستانها را به مراکز اطلاعاتی میدهند. .بر طبق گزارشات ارسال شده پیش بینی میکنیم ازآغازهفته آینده حکومت سعی بر این خواهد داشت با توسل به زور و ارعاب با استفاده از قدرت ریش سپیدان و بزرگان شهرستانهای کوچک در جهت قدرت بخشی به حکومت در حال فنای خود گام بردارند.

 البته حکومت در نوع برخورد و کنش بسیار متغیر عمل خواهد کرد و از ایشان خواسته که سازش و همکاری خود با حکومت را بصورت مکتوب بیاورد و به نوعی خواهان گرفتن تعهد از آنان میباشد در صورت سرپیچی از این اخطاریه و دستورالعمل برخورد از هرنوع را بدنبال خواهد داشت ناگفته نماند رزومه قبیله ها در طول سه دهه گذشته نیز در نوع برخورد حکومت دخیل خواهد بود..

این طوایف با توجه به 5 الگوی زیر بازخواست خواهند شد:
1.طوایفی که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مخالفت خود را بیان کرده و حاضر به پذیرش قانون اساسی نبوده
2.طوایفی که طی  این سالها در حاشیه نظام قرارگرفته اند.
3.طوایفی که طبق توافقات  با حکومت با اهداف نظام همراه بوده است.
4.طوایف مرز نشین ایران که عموما مسلح هستند.
5.طوایف و اقوام حاشیه  نشین پایتخت (تهران)
جمعی از بانوان لرایران
طوایف مذکور بنا به نوع سیاستگذاری بزرگانش و بافت جمعیت با آنها رفتار خواهد شد.پس از این شاهد خواهیم بود که فشار نظام حاکم بر ایران به مردم ،اقلیت های قومی و طوایف وقبایل به صورت روز افزون بیشتر وبیشتر خواهد شد .این موضوع ترس جمهوری اسلامی از آینده پیش رو را نشان میدهد بنابر نشانه های موجود بزودی نظام چهره واقعی خود یعنی "یک نظام حکومتی یکه سالار استبدادی را نشان مردم خواهد داد و مخالفانش را از هرطریق ممکن و نا ممکن و بطور بیرحمانه از صحنه کشور حذف میکند.
پاینده ایران وملت ایران

سپاه آنلاین


Iran Inteligent Service gets hold over The Tribes
 
Sepah On Line:  Sepah on Line resorces have informed that the Tribe chifes and small clans have been tretenth to help the government to establish their fragil position all over the country
Ofcourse the Government has summond them as to bring their agreements in writen documents which is a way of extortion and has stated if they disobey the order would be chased, harrased and prosecuted, we need to add that this procidure has been going on for the past 3 decades
These Tribes would be questioned under 5 ordils
1. Those members of tribes who have always disagreed with the Islamic Government and have not accepted the constitution
2. Those who have remained on the margin of the Governmetn
3.  Tribes who have agreed with the goals and propositions of the Government
4. Those tribes who live on the boarders and are mostly armed
5. Tribes and Clans who are settled on the boarders of the capital city (Tehran
These Tribes and etnic groups will be treated according to their cheif's reactions, from now on we will witness the presure of the Government over these minority groups, this action indicates the existing fear of the Government and by forceing and ob ligating these groups we will see how those who dare to oppose them would be eliminated from the phase of the country. We will see a radical, cruel and intolerant government trying to take over and impose its will over the population
 
Lon g Live Iran and Iranian Nation
 
Sepah On Line