این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

بحرین آرامش را نخواهد دید.

سپاه آنلاین:منابع سپاه آنلاین از دور جدید ایجاد نا آرامی در کشور بحرین خبر دادند . به گزارش منابع ما در درون سیستم در هفته اخیر سپاه قدس به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی  بر هم زدن آرامش کشور بحرین را در دستور کار خود قرار داده است.

به زودی به نیروهای سپاه قدس در کشور مزبور اضافه می شود و پایتخت این کشور حوادث بسیاری را تجربه خواهد کرد .از آنجا که در گذشته نظام حاکم بر ایران در این کشور عملیات های بسیاری را سازمان دهی کرده است، انجام دادن دوباره آنها هزینه زیادی را از نظر جوامع بین المللی برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت . جمهوری اسلامی برای بر هم زدن آرامش منطقه در کشورهای همسایه خود دست به عملیات های تروریستی میزند. سپاه آنلاین امروز اعلام می کند که در روزهای آینده دور جدید این حملات در کشورهای همسایه ایران توسط سپاه قدس آغاز خواهد شد.سپاه قدس بزرگترین تزریق کننده مواد مخدر به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس است . بزرگترین کارتل قاچاق اسلحه در خاورمیانه ، عموما آسیای شرقی وقاره آفریقا متعلق به سپاه قدس است.

نظام اسلامی ایران برای ماندگار بودن حکومت خود از هیچ جنایتی روی گردان نیست .باید در نظر داشته باشیم که نظامی که با مردم خود این چنین کرد چه بر سر دیگرملتها خواهد آورد.

پاینده ایران وملت ایران 

سپاه آنلاین

 
No Peace for Bahran

Sepah On Line: Our sorces informe of a second round disturbances in Bahrain.  Regarding to our informants within the Sepah Major Ghasem Soleymani has given priority for disturbing the peace in Bahran
Shortly military aid  will be sent to Sepa-Ghods in Bahrain,the capital of this location will face and witness new events. As in the past the rulling Regim in Iran has organized military activities in Bahrin due to Internationla opinion it will cost a lot of money and effort to organize this uprising in this country.  The Islamic Republic of Iran to distrube the peace and estability in the aria and its neighbores is using terrorist actions.  Sepah On Line proclaims that there would be new disturbing and terrorist activities in the area.  Speah Ghods is the largest drug and arm Cartel in whole middle east, in general Eastern Asia and African continent belongs to Sepah Ghods
We have to state that the anti humaniterian Regim of Iran will do anything to maintain its strength, if they are able to sluter and murder their own people, they are capable to do even worse with other nations

Long live Iran and Iranian Nation

Sepah On Line

قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس