این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

سپاه 110 تهدید جدید ی علیه کشورهای عربی

سردار مجتبی مینایی فرد
سپاه آنلاین : منابع سپاه آنلاین از مجموعه جدیدی با نام سپاه 110 سخن گفتند . این سپاه در جنوب کشور فعالیت دارد ، شرح موضوع را در ادامه بیان خواهیم کرد .

در ابتدای سخن باید گفت که سپاه های تازه تاسیس از نظر بنیه نظامی واطلاعاتی بسیار قدرتمند وحساس عمل می کنند و از نظر دایره فناوری اطلاعات در امور اجتماعی و روزمره بسیار فعال و به روز هستند .
این سپاه از دو جبهه مرکزی واطلاعاتی و عملیاتی متمرکز تغذیه میشود و به صورت ساکن و مختص ناحیه جنوب کشور ایران مشغول به فعالیت است .