این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

اخلال در امنیت عراق در دستور کار سپاه پاسداران

سپاه آنلاین : منابع سپاه آنلاین در ستاد مشترک اعلام کردند. جلسه هماهنگی واحد عملیات برون مرزی سپاه قدس و با حضور مستقیم فرماندهی ستاد مشترک سرلشکر فیروزآبادی وجمعی از فرماندهان سپاه از جمله حجازی ،جعفری،فرمانده سپاه قدس سلیمانی و جمعی از مشاوران ارشد سپاه در امور خاورمیانه امروزتشکیل شد.

در این جلسه تصمیم بر آن شد که با وجود اینکه در حال حاضر با فشار پنهانی نظام جمهوری اسلامی کمپ اشرف مورد هجوم است باید در کنار این موضوع اخلال در زندگی روزمره مردم عراق مخصوصا شهر های زیارتی در دستور کار قرار گیرد و این موضوع در سه جنبه کلی وبا شاخه های بسیار زیاد  مورد بررسی قرار گرفت .

1.عدم ثبات در منطقه خاور میانه خصوصا در غرب ایران در شرایط کنونی وجنگ به نفع مواضع سیاسی ونظامی ایران است.

2.دایره عملیاتی نظام ایران در حال حاضر در عراق همچنان گسترده باقی بماند وبتواند به سرکوب مخالفین خود در آن کشور ادامه دهد و در این شرایط از همکاری دولت عراق استفاده کند.

3.از آنجا که دولت عراق و دولت ایران یک زندان مشترک به نام الامراه در خاک عراق دارند واین زندان محل قرارگیری کسانی است که هر دو دولت اشخاص ضد نظام خویش را در آن نگهداری میکنند می تواند کمک ماثری برای پنهان کاری از دید دیگر کشورها باشد. 

واین سه موضوع شاخه های بسیار گسترده ای را از نظر اطلاعاتی و عملیاتی را در بر دارد که به زودی درسپاه آنلاین به آن خواهیم پرداخت.

پانده ایران وملت ایران

سپاه آنلاین 
Sabotage of the Security in Iraq  orders of Spah Pasdaran

Sepah On Line: The sorces in the joint headquarters has inoformed: that with the intervention of Sepah Ghods (military forces outside iran boarders) with the presnce of commandent in cheif General Firoozabadi and a group of Military cheifs like Hejazi, Jafari, commandent in cheif of Sepah Ghods Soleyman and other heads of the army had a runion about the middle east.
In this asembly has been decided to creat obstacles by creating secret attacks to Ashraf Camp, and complicating the daily life in diffrent sacred cities. This has been decided in 3 differen branches

1.  creat an un secure situation in the region especial in the west of the country and begining a war will benefit and strengthen the regim
2. Creating military situation and keeping it active to gain against their oposicion using Iraqi forces to help to achive their goals
3. As both countries Iran and Iraq have joint Almarah Prison in Iraqi erritory  wich is used for both iranian and iraqi oposition prisioners they could o as they please undercover
these three points are very well extended and are crucialy imprtand from the security and secret missions, which shortly would be provided to our folowers on this site

Long live Iran and Iranian Nation

Sepahonline


اختصاص بودجه 500 میلیون تومانی به سید حسن میر کاظمی

سپاه آنلاین: به نقل از منابع خود در بسیج امروز دریافت که بودجه ای برای سامان دهی نیروهای لباس شخصی تحت فرمان سید حسن میر کاظمی اختصاص یافته است.

اختصاص این بودجه که مبلغ آن 500 میلیون تومان است برای تامین امنیت حوزه های انتخابی تهران و حضور نا محسوس این نیروها در بین مردم است. سید حسن میرکاظمی که سالها فرماندهی این نیروها را عهده دار بوده وبارها به مردم تعرض کرده وسالهای سال رانت های بسبار کلان از ابن نظام دریافت کرده است این بار درحمایت از بیت رهبری وشخص خامنه ای وارد عمل شده است.ایشان در پرونده ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته ای ایران نقش ماثر داشته و در ترور شرکت داشته است .ایشان سالها با سپاه صدر عراق همکاری مستقیم دارد و در زندان مخفی الامراه عراق که در مرز بصره وایران است و یک زندان مخفی می باشد به مدت زیاد حضور داشته است.

ایشان یکی از بزرگترین کارخانه داران ایران است که تمام این کارخانه ها را از طریق رانت های مالی بدست آورده است .ایشان برادر وزیر نفت سابق دولت احمدی نژاد است.لینک مربوط به حضور حسن میرکاظمی بعد از ترور دکتر مسعود علی محمدی را در زیر مشاهده بفرمایید.

http://www.youtube.com/watch?v=zBbum8FoMlA

پاینده ایرانیان وایران زمین

سپاه آنلاین

 
Granting 500 milion Toman to Seyed Hassan Mir Kazemi
Sepah On Line:  according to our information via Basij we have been
informed that a big amount of fonds have been destinated to the plain cloths agents under the order of Seyed Mir Kazemi
The amount of 500 milion Toman has been assigned to be present during the election and have a close watch over the poles;  Mr, Seyed Hassan Mir Kazemi for years has received a great amount of money to sofocate the uprise of the people. He has been rewarde as the cheif of the security for Khamenei's safty and his family and has received more money
He has worked closly with Sepah Sadr of Iraq as well as participating closely in the Terror of Dr. Masood Ali Mohamadi the scientist on the nuclar projecto of Irna. He was present in the secret prison of Almar in Iraq which is on the boarder of Basura and Iran and is a secret prioson for a long time
He is one of the strongest bussiness men as factory owner and his wealth has been gaind to extortions and he is also the nephew  of the preivious minister of Oil company during the last Ahmadinejad's government
long Live iran and Iranaian Nation

Sepahonline