این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۲ مهر ۲۰, شنبه

سپاه قدس اندیشه مخرب جهانی-شاهین ترکمان


سپاه آنلاین : مقاله  سپاه قدس : سپاه برون مرزی ایران که طی سالها عملیات ویژه به تازگی برای عموم مردم به عنوان سپاه ترور جمهوری اسلامی در خارج از ایران شناخته شده است ،جنبه های مختلفی دارد که در این مقاله به آن می پردازیم .شایان ذکر است که مطالب ذکر شده در این مقاله تنها گوشه کوچکی از عمق فعالیت های این نیرودر خارج از کشور است.
در منابع معتبر بارها با این مساله برخورده ایم که این نیرو از ۲۰۰۰نفر تا ۴۰۰۰ نفر نیرو دارد وتوانسته سالها توسط این نیروها به ایجاد رعب و وحشت در 
جامعه حهانی اقدام کند .این مساله را باید بدانیم که نیروهای سپاه قدس ۱۲۰۰۰نفر هستند اما در کشورهایی که اعمال عملیات می کنند ،
از تیم های تروریستی وخرابکاران مقیم