این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

نمودار تشکیلاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

"مقاله ویژه"                            افشای کلیت چارت تشکیلاتی اطلاعات سپاه

سپاه آنلاین:در این مقاله به کلیات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می پردازیم .نحوه عملکرد این نیرو در حوزه امنیتی جمهوری اسلامی ونحوه دستیابی وسرکوب مخالفین در داخل و خارج از ایران .

لازم به ذکر است که کلیه نیروهای نظامی و انتظامی کشور دارای واحدهای حفاظت اطلاعات و حوزه نمایندگی ولی فقیه و معاونت اطلاعات هستند که کار حفاظت اطلاعات ، حفظ و نگهداری اسناد و همچنین نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای آن نیروها را بر عهده دارند و کار معاونت اطلاعات با توجه به اینکه بحث ما در خصوص سپاه پاسداران ، خصوصاً اطلاعات سپاه می باشد لذا از کنار سایر ارگانها و واحدهای حاشیه ای خیلی سریع عبور می کنیم و بحث را بر این موارد متمرکز می کنیم.

سپاه پاسداران دو نیروی اضافی بر نیروهای سایر ارگانها دارد:

اول نیروی قدس که این نیرو برای عملیات برون مرزی آموزش دیده است .
دوم نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران که در تمام فعالیت های داخل کشور بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده می شود و حتی در برخی از موارد برای عملیاتهای ....