این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

نمودار تشکیلاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

"مقاله ویژه"                            افشای کلیت چارت تشکیلاتی اطلاعات سپاه

سپاه آنلاین:در این مقاله به کلیات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می پردازیم .نحوه عملکرد این نیرو در حوزه امنیتی جمهوری اسلامی ونحوه دستیابی وسرکوب مخالفین در داخل و خارج از ایران .

لازم به ذکر است که کلیه نیروهای نظامی و انتظامی کشور دارای واحدهای حفاظت اطلاعات و حوزه نمایندگی ولی فقیه و معاونت اطلاعات هستند که کار حفاظت اطلاعات ، حفظ و نگهداری اسناد و همچنین نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای آن نیروها را بر عهده دارند و کار معاونت اطلاعات با توجه به اینکه بحث ما در خصوص سپاه پاسداران ، خصوصاً اطلاعات سپاه می باشد لذا از کنار سایر ارگانها و واحدهای حاشیه ای خیلی سریع عبور می کنیم و بحث را بر این موارد متمرکز می کنیم.

سپاه پاسداران دو نیروی اضافی بر نیروهای سایر ارگانها دارد:

اول نیروی قدس که این نیرو برای عملیات برون مرزی آموزش دیده است .
دوم نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران که در تمام فعالیت های داخل کشور بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده می شود و حتی در برخی از موارد برای عملیاتهای ....
مختلف برون مرزی نیز از آنها استفاده می گردد ولی مهمترین بهره برداری از این نیروها جهت نیروی اطلاعات و گزینش واستخدام در قسمتهای دیگر سپاه می باشد ، بدین معنی که سپاه پاسدارن واحدی بنام اطلاعات دارد این واحد در کلیه نیروهای سپاه اعم از دریایی ، هوایی ، زمینی ، قدس و نیروی مقاومت دارای واحدی بنام اطلاعات است ولی تفاوت اطلاعات سپاه با اطلاعات سایر ارگانهای نظامی در استفاده از نیروهای مقاومت در کلیه قسمتهای اطلاعات سپاه است و این مسأله باعث قدرتمند تر شدن اطلاعات سپاه شده است زیرا افراد شاغل در آن با انگیزه ای فراتر از یک شغل در آن فعالیت می کنند . این نیروهای بسیج ( مقاومت) که توسط تیمی از پاسداران و نیروهای مقاومت آموزش دیده هدایت می شوند .

فرماندهی معاونت اطلاعات سپاه از قسمتهای زیر تشکیل شده است :

• فرماندهی
• نقشه
• جمع آوری
• سیاسی
• عملیات
• اجتماعی
• پشتیبانی(آماد)
• امنیت
• مرکز اسناد
• فنی
• اتاق فکر ( تحلیل و بررسی) • فرماندهی
• این تشکیلات از دو قسمت خواهران و برادران تشکیل شده است که کلیه ده واحد زیر مجموعه برای هرکدام از تشکیلات خواهران و برادران وجود دارد .
• هرکدام از این قسمتها دارای شرح وظایف خاص خود هستند و نیروهای مقاومت به تناسب روحیه و سطح سواد و تجربه در یکی یا بیشتر از یکی از قسمتها مشغول بکار می شوند .
بصورت مختصر شرح وظایف واحدهای ده گانه زیر مجموعه اطلاعات را بیان می داریم :
• فرماندهی

• نقشه
نقشه : در این قسمت نقشه کل شهر از نظر نقاط حساس ، ساختمانها ی بلند و مشرف به سایر مناطق ، مراکز حساس اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، محله های تجمع و اغتشاشات مردمی نقاط حساس از نظر حضور ، اراذل و اوباش سلاح و مهمات (دارندگان و قاچاقچیان) ادیان و فرقه های مختلف ، مواد فروشها ، خانه های فساد ، مراکز مذهبی و منازل مسئولین و محله های حساس از نظر گرایش مردم آن محله ها به احزاب سیاسی ( مثل تعداد اعدامیها ، توابین و یا سطح تحصیلات مردم آن محله صورت می گیرد )این قسمت در وضعیت قرمز مرکز بسیار حساسی است که بر اساس اطلاعات موجود در این واحد است که نیروهای اطلاعات د رمنطقه چینش می شوند و از نقاط حساس حفاظت می کنند و این مراکز را در اختیار می گیرند .و در این مرکز بر روی نقشه پراکندگی های اطلاعاتی را در سطح شهر مشخص می کنند .

جمع آوری
 
جمع آوری : این قسمت نقش جمع آوری اطلاعات از طرق مختلف از سطح شهر و تفکیک و تقسیم بین واحدهای مربوطه را دارد . این کار به شرح زیر انجام می گردد :
• از تلفن 114 :جهت جمع آوری اطلاعات از مردم و مخبرین بصورت خیلی سریع استفاده می گردد .
• محلات : پایگاههای مقاومت بسیج که از اعضای آن به مسئولین پایگاهها انتقال می یابد و یا اطلاعاتی که در گشتها و ایست بازرسی ها و یا در محل کار اعضای آن بدست می آید ، این اطلاعات از طریق مسئول اطلاعات پایگاه به سرشبکه و ازاو به حوزه مربوطه انتقال می یابد هرچند پایگاه مقاومت به یک حوزه متصل است ، هرچند پایگاه به یک سرشبکه جمع آوری مربوط می شود و سرشبکه ها به مسئول اطلاعات حوزه متصل است . این سیستم بسیار وسعت دارد و در این سیستم بجز اعضاء پایگاهها مخبرینی نیز هستند که با پایگاه مقاومت و یا حوزه کار می کنند .
• ادارت : درکلیه ادارات واصناف پایگاه مقاومت وجود دارد ،که مسئول این پایگاهها ازمسئول اطلاعات ادارات تعیین وتائید آن توسط مسئول اطلاعات سپاه شهر صورت میگیرد و تمام موارد پایگاههای مقاومت محلات که در مورد 2/4 بیان گردید در بسیج ادارات نیز صادق است
• شبکه پنهان (مخفی):خبر چین هایی از طریق اطلاعات سپاه در کلیه سطوح جامعه چیده شده اند که به صورت شبکه ای عمل میکنند این نیروها بسیار مخفی هستند و هیچ کس حتی نیروهای اطلاعات آنها را نمی شناسد وفقط مسئول شبکه پنهان با آنها کار میکنند ودر تمام ادارات ،احزاب سیاسی،ارگانها و....در تمام سطوح نیرو دارند واطلاعات مورد نظر را گزارش می نمایند.
• اطلاعات شبکه آشکار:جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی روزنامه ها ، اطلاعیه ها ،سایت های خبری ، وب لاگها ، خبرنامه ها ، مجلات ، ماهنامه ها ، هفته نامه ها وکلیه رادیو وتلویزیونهای داخلی وخارجی و... صورت گرفته ودسته بندی وتقسیم بندی شده و در اختیار واحدهای مربوطه قرار میدهند.
• درزمان رأًی گیری نقش قسمت جمع آوری بسیار مهم است زیرا کلیه اطلاعات از شبکه رأًی گیری توسط ناظرهای شورای نگهبان پای صندوق های رأًی بصورت مستمر و لحظه به لحظه به این مرکز میرسد و این قسمت اطلاعات رسیده را تقسیم بندی کرده و به واحدهای مربوطه جهت تصمیم گیری ارسال میکند .

• سیاسی
سیاسی: این واحد از طریق شبکه جمع آوری خبر کسب میکند پس از بررسی و تحلیل هر خبر در خصوص احزاب و افراد وابسته به آنها یک پرونده تشکیل میدهند و پرونده های افراد وابسته به آن حزب را نیز در همان فایل قرار میدهند و گزارشهای مربوطه را در همان پرونده ها قرار می دهند یکی از وظایف مهم این قسمت این است که علاوه بر کانال های شبکه جمع آوری خبر، اقدام به ساختن کانال های دیگری جهت کسب خبر از احزاب سیاسی است . این واحد اقدام به مخبر گیری در تمام تشکلهای سیاسی و احزاب سیاسی می کند و از این طریق کلیه اطلاعات مربوط به اعضاء ، برنامه ها و تحرکات آنها مطلع می شوند و از طرفی از مسئولین این گروهها و احزاب دعوت به همکاری می شود و در صورتیکه آنها راضی به همکاری نشوند برنامه ریزی جهت زیر فشار قرار دادن اشخاص مذکور انجام می شود مثلاً برای خودشان ، خانواده آنها ، نزدیکان و عزیزان آنها پرونده سازی می کنند تا از این طریق آنها را وادار به همکاری نمایند و در برخی موارد و افراد خاص نقشه قتل آنها طراحی می گردد و یا بصورت نامحسوس و یا محسوس در جلسات و یا دفتر استاندار ، فرماندار و کلیه مسئولین ادارات ، ارگانها ، دانشگاهها و... شرکت می کنند و در صورت نیاز جلسات را کنترل و هدایت می کنند. از این قسمت در تمام محافل یک نیروی مخفی وجود دارد و نماینده اطلاعات که در آن جلسه شرکت دارد او را نمی شناسد . مثلاً در شمارش کل آرا در دفتر فرماندار و یا هر جایی که تور پهن شده باشد . در کل وظیفه اصلی این قسمت تحلیل ، کنترل و هدایت کلیه احزاب ، فعالین سیاسی و مسئولین شهر است .• عملیات

عملیات : اجرای کلیه اقدامات فیزیکی در تمامی عملیاتها از قسمتهای مختلف تشکیلات طراحی می شود توسط این قسمت اجرا می گردد . این اقدامات به شرح زیر است :
• دستگیری ، بازجویی ، ایاب و ذهاب ، نگهداری و رسیدگی به متهمین .
• صدور احکام مأموریت برای پرسنل اطلاعات .
• تأمین تسلیحات مورد نیاز مأمورین .
• برنامه ریزی و سازماندهی هسته های ویژه ، لباس شخصی ها و اکیپهای موتوری سپاه و ایجاد امنیت فیزیکی در تمام مسئولین شهر و رهبر و رئیس جمهور و غیره
• اخذ گزارشات گشت و اکیپهای گشتی .
• هدایت و کنترل تمام سرکوبهای اعتراضی مردم توسط سپاه . این گروه از پرسنل حقوق و مزایای بیشتری از سپاه دریافت می کنند سعی بر آن است که از نظر مالی این افراد کاملاً تأمین شوند .
• دستگیری ، بازجویی ، ایاب و ذهاب ، نگهداری و رسیدگی به متهمین .
• صدور احکام مأموریت برای پرسنل اطلاعات .
• تأمین تسلیحات مورد نیاز مأمورین .
• برنامه ریزی و سازماندهی هسته های ویژه ، لباس شخصی ها و اکیپهای موتوری سپاه و ایجاد امنیت فیزیکی در تمام مسئولین شهر و رهبر و رئیس جمهور و غیره
• اخذ گزارشات گشت و اکیپهای گشتی .
• هدایت و کنترل تمام سرکوبهای اعتراضی مردم توسط سپاه . این گروه از پرسنل حقوق و مزایای بیشتری از سپاه دریافت می کنند سعی بر آن است که از نظر مالی این افراد کاملاً تأمین شوند .
 
• اجتماعی

اجتماعی : فعالیت بخش اجتماعی در تشکیلات اطلاعات سپاه در موضوعات زیر است :
• جرایم :
• شناسایی و تشکیل پرونده اراذل و اوباش به تفکیک هرمحله.
• شناسایی و تشکیل پروندهمواد مخدر فروشان خرده و کلی به تفکیک هر منطقه .
• شناسایی و تشکیل پروند برای پخش کننده ها و وارد کننده های مشروبات الکلی هرمنطقه.
• شناسایی و تشکیل پرونده مراکز فساد(فاحشه خانه ها، شیرکش خانه ها) به همراه اسامی فعالین این مراکز .
• شناسایی سارقان بدون سلاح و تشکیل پرونده برای آنها .

• ادیان : مسیحیت ، کلیمی ، زرتشتی ، اسلام (اهل تسنن)
• شناسایی و تشکیل پرونده مبلغین ادیان آسمانی و غیر آسمانی به همراه اسامی کلیه فعالین آنها.
• شناسایی و تشکیل پرونده اهل تسنن به همراه اسامی کلیه فعالین آنها.

• هیأت مذهبی ، مساجد
• شناسایی و تشکیل پرونده هیأت مذهبی به همراه اسامی فعالین این هیأتها.

• فرق ضاله : بهائیت ، دراویش ، شیطان پرستی ، عرفانهای نوظهور
• شناسایی و تشکیل پرونده فرقه ضاله(بهائیت) به همراه اسامی کلیه فعالین آنها.
• شناسایی و تشکیل پرونده فرقه دراویش به همراه اسامی کلیه فعالین آنها.
• شناسایی و تشکیل پرونده عرفانهای نوظهور به همراه اسامی کلیه فعالین آنها
• شناسایی و تشکیل پرونده برای مدعیان دروغین به همراه تمامی وابستگان و نزدیکان و همچنین فعالین و طرفداران آنها .

• NGOها : فعالین حقوق بشر ، سازمان بین المللی
• شرکتها و انجمنهای حافظ حقوق بشر و فعالین اجتماعی را شناسایی و پرونده ای از مکان(NGOها ) اعضاء برنامه های آنها تشکیل می دهد و همانند احزاب و رهبران آنها احزاب برخورد می شود.

• مفاسد اقتصادی، شرکتهای هرمی ، قاچاق ارز، زمین خواری، کلاهبرداری
• شناسایی و تشکیل پرونده از مفسدین اقتصادی و کسانیکه اختلاس کرده اند به همراه جزئیات کامل آن .
• شناسایی و تشکیل پرونده برای قاچاقچیان کالا و ارز و مبانی ورودی و خروجی کالاها و ارز و تدابیر لازم برای جلوگیری از این عمل .

• پشتیبانی(آماد)

پشتیبانی (آماد ) : این واحد وظیفه تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف اطلاعات ، تهیه ماشین و لوازم ایاب و ذهاب ، تهیه ادوات نظامی و غیر نظامی بر عهده دارد که این واحد خرید و آماده سازی ادوات و... را انجام می دهد که هر قسمت بر اساس نیاز خود به این واحد مراجعه و تجهیزات مورد نیاز خود را تقاضا می نمایند . این واحد در کلیه عملیاتها ، گرد همایی ها در تدارکات سه وعده غذایی ، میان وعده ها ، آبمیوه و کل تغذیه این نیروها نقش بسیار مهمی را ایفا می کرد و در تدارک هیچ گونه صرفه جویی و خساستی به خرج داده نمی شد و تمام خوراکی ها به وفور و بیشتر از نیاز نیروها در اختیارشان قرار می گرفت تا جاییکه اضافه می آمد و دور می ریختند . در زمان درگیریهای قبل از انتخابات این واحد یک لحظه بیکار نشد .

• امنیت(500)

این مرکز وظیفه رسیدگی به موارد دارد :
• شاخه نظامی
• نظامی ( اطلاعات و عملیات ) : هماهنگ کننده گردانهای عاشورا ، شناسایی منطقه های نظامی و غیر نظامی حساس جهت جنگ شهری و محافظت از این مکانها و در برخی موارد شخصیتها ، ایست بازرسی ، ایجاد تورهای حفاظتی ، برگزاری مراسم های مختلف نظامی مثل رژه ، برگزاری نمایش قدرت از قبیل رژه ، مانورهای شهری و...
• این قسمت برای عموم جامعه شناخته شده ترین واحد مربوط به بسیج و نیروی مقاومت سپاه پاسداران می باشد تا جاییکه برخی از مردم عملکرد این واحد را به منزله عملکرد نیروی مقاومت بسیج می دانند .
• سلاح
• شناسایی و کنترل دارندگان سلاح اعم از مجاز و غیر مجاز .
• شناسایی و کنترل قاچاق سلاح .
• شناسایی و کنترل گروههای مسلح مخالف نظام
• شناسایی و تشکیل پرونده برای در گیریهای مسلحانه و افرادی که در آن شرکت داشته اند .
• شناسایی وتشکیل پرونده سرقتهای در گیریهای مسلحانه وافرادی که درآن شرکت داشته اند
• شناسایی و تشکیل پرونده برای اعضاء و طرفدارن معاندین مصلح نظام اعم از مجاهدین خلق و کمونیستها و... و اعضاء خانوادۀ آنها .
• شناسایی و تشکیل پرونده برای کسانیکه در طراحی ، برنامه ریزی و اقدام به ترور افراد یا بمب گزاری شرکت کرده اند .
• شناسایی و تشکیل پرونده برای کسانیکه در طراحی و برنامه ریزی و اقدام به تظاهرات شرکت می کنند .
• شناسایی و تشکیل پرونده برای کسانیکه طراحی و برنامه ریزی جهت قتل افراد ، شخصیتها ، بسیجیان و... دارند .
• شناسایی و تکمیل شناسنامۀ توابین واعدام شده ها و فعالین احزاب مسلح معاند نظام و خانوادۀ آنها .
• شناسایی و تشکیل پرونده برای بسیجیان و نیروی امنیتی نظامی که مرتکب تخلف شده اند .

• حفاظت از شخصیتها و ایجاد امنیت در شرایط خاص
• تأمین امنیت مسئولین نظام ، روحانیت و بسیجیان و دیگر مسائلی که برای آنان اتفاق می افتد .
• تأمین امنیت مسئولین در شرایط خاص صورت می گیرد .
• تأمین امنیت مسئولین روحانی انجام می گیرد .
• ایجاد امنیت در شرایط خاص


• مرکز اسناد

مرکز اسناد : این قسمت نگهداری ، حفظ و مراقبت و آرشیو بندی و ثبت در کامپیوتر را بر عهده دارد . می توان گفت این قسمت مرکز بایگانی اطلاعات می باشد بشکلی که هر حرکتی که انجام شده با جزئیات کامل آن در این قسمت وجود دارد ، به همین دلیل این قسمت دارای حفاظت فیزیکی ویژه است و از طرفی افرادی که به این قسمت دسترسی دارند باید بصورت ویژه مورد تأیید باشند با این حال دسترسی هر کسی با محدودیت های زیادی انجام میگیرد گرفتن پرونده موضوعی از این قسمت فقط با دستور مستقیم فرمانده اطلاعات سپاه ، فرمانده ارشد سپاه ویا معاونت های مختلف اطلاعات سپاه امکانپذیر است .

• فنی

• این بخش کلیه تجهیزات و ادوات مربوط به شنود ، فیلم برداری ، دوربین ها ، کامپیوتر ،نرم افزار ها و... از این قبیل را تهیه و در اختیار واحدهایی که تقاضا ی آنرا دارند ، قرار می دهد و در طول عملیات پشتیبانی های لازم را از این تجیزات می نماید . که در صورت نیاز واحد عملیات یا هر واحد دیگر مثلاً به دستگاه شنود ، دوربین فیلم برداری ،رؤیت سایت خاصی و یا ضبط از شبکه خاصی نیاز داشته باشد این واحد به محل مراجعه و تجهیزات مورد نیاز را جاسازی می نماید و تا پایان عملیات کنترل ، باز بینی و در صورت نیاز تعویض یا تعمیر و نوارهای بدست آمده را جمع آوری و پردازش می نماید و در اختیار واحد در خواست کننده می گذارد.
• همینطور پردازش فیلمهای تظاهرات و شناسایی افراد شرکت کننده در تظاهرات ، گردهمایی ها سخنرانی ها و تجمعات را بر عهده دارند .
• کاشت دوربین و دستگاه شنود در تجمعات و جلسات و... را بر عهده دارند .
• رصد و تجزیه و تحلیل کانالهای ماهواره ای و بیگانه .
• توزیع وسایل فنی بین نیروهای فنی حوزه ها .
• این کارشناسان نوارهای ویدئویی و صوتی را می بینند و در فرمهای خاصی مطالب آن را وارد می کنند و مطالب مهم را با ذکر دقیقه و جملات یا ذکر تصویر شخص و... را قید می نمایند .

این مقاله ویژه با همکاری سجاد حق پناه عضو سابق اطلاعت سپاه فارس تنظیم شده است .

با سپاس فراوان از طرف سپاه آنلاین بابت این همکاری

پاینده ایران وملت ایران 

سپاه آنلاین۱۸ نظر:

 1. اطلاعات کلی است وغیر مفید .جزییات را بیان کنید متلا. محل اسناد کجاست.

  پاسخحذف
 2. دوست گرامی شما از میدانید غیر مفید است نخوانید

  ما بنا به صلاحدید خود عمل می کنیم

  سپاس از شما

  پاسخحذف
 3. زنده باد امام خامنه ای
  مرگ بر ضد ولایت فقیه

  پاسخحذف
 4. زنده باد امام خامنه ای
  مرگ بر ضد ولایت فقیه

  پاسخحذف
 5. باسلام خدمت شما
  امکانش هست که توضیح بدهیدکه علاقه مندان چگونه می توانند جذب این سازمان شوند.باتشکر از امر اطلاع رسانی

  پاسخحذف
 6. اگر شمامخالف هستی پس قبلا چرا عضو بودی اقای ترکمان

  پاسخحذف
 7. chert mige ozv bode sepah raftan liaghat mikhad . marg bar zede velayate faghih

  پاسخحذف
 8. تاریخ ایران از خود فروش هایی چون،کسی مثل همین آقایی که این اطلاعات را لوء داده،پر است...

  پاسخحذف
 9. مرگ بر منافقین

  پاسخحذف
 10. خاک بر سر وطن فروشت
  مرگ بر منافقین
  جنم فدای امام خامنه ای

  پاسخحذف
 11. جنم فدای امام خامنه ای

  پاسخحذف
 12. درودبررهبر جانم فدای رهبر ماخوشحالیم که کشورمان مقتدر است وشماوامریکاازایران وسپاه واظلاعاتش میترسیدواین رابدانیدبرابرگفته امام همه ماازاجزاسازمان اظلاعات هستیم وجانمان رابرای رهبرمیدهیم مجیدمقدس

  پاسخحذف
 13. تاوقتی علی و زهرا داریم غم نداریم.خدایا شهادت را بدست دشمنان اسلام نصیب ما بگردان.زنده باد سید علی.آقا مگه ولی امر بغالی که تورو بیارن توش ههههههه.به قول هموطنانم جانم فدای رهبر.از سگلفی بدتری وطن فروش.یاااااا حسسسسسسییییییییین

  پاسخحذف
 14. بسم الله الرحمن الرحیم
  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سری ترین پیچیده ترین و قدرتمند ترین نیروی نظامی و اطلاعاتی در دنیا هستش و حتی سازمان سیا هم توانایی نفوذ به این ارگان رو نداره.
  جانم فدای ولی امر مسلمین امام خامنه ای
  سید حسین منتظر المهدی

  پاسخحذف
 15. خاک تو سرت که با نشر 4تا خبر بی ارزش فکر کردی عنی شدی برا خودت

  پاسخحذف
 16. صلوات نثار روح حضرت امام و آرزوی سلامتی امام خامنه ای

  پاسخحذف
 17. خوشحالم که سپاه ایران خاری شده توی چشم دشمنان ایران اسلامی .

  پاسخحذف
 18. با سلام
  خوشحالم از این همه پیام و با عث شادمانی ام شد وقتی این ملت رو بیدار و هوشیار می بینم و یک توصیه به این آقا
  برادرم بینش و بصیرت تحفه ای گران بها است در زندگی تلاش کنیم ابتدا بصیرت و بینش داشته باشیم تا بتونیم حقیقت یک جریان رو درک کنیم این انقلاب رو کسی پایه گذاری کرد که خواب و خوراک استراحت و کار و تحصیل و تربیتش و از همه مهمتر ایداولوژی اش گره خورده به علی دوران پس از پیامبر و زهرای طاهره و حسین عاشورا بیش از 1400 سال دارن تلاش می کنن این جریان و واقعیت رو از تاریخ محو کنن اما جز نابودی و شکست حاصل نشد. شما که از منظق دم می زنید چرا مجدد آزمایش می کنید اقدامی را که گذشتگان تجربه کردند خداوند همه ما را در طریق مستقیم هدایت بفرماید.

  پاسخحذف

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید.