این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

چارت کلی تشکیلاتی سپاه حفاظت ولی امر

سپاه حفاظت ولی امر
اصغر میر حجازی معاون امنیتی
سپاه حفاظت ولی امر به صورت کلی به سپاهی گفته می شود که حفاظت شخصی آیت الله خامنه ای را بر عهده دارد و تنها اشخاصی به آن راه میابند که از بسیاری جهات صلاحیت ورود به آن را داشته باشند.
1:مساله التزام به ولی فقیه
2:معتقد بودن به دین اسلام (مذهب شیعه)
3:قبول داشتن شخص خامنه ای بعنوان نایب بر حق امام زمان
4:قبول شدن در تست های عقیدتی ،سیاسی،مذهبی،هوش،آمادگی دفاعی و.....