این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

قسمت سوم برنامه ضلع پنهان

برنامه ضلع پنهان ، مجموعه برنامه جدیدی در تلویزیون ایران آریایی که به تحلیل مسائل روز میپردازد. 

در این برنامه سعی به روشن کردن اعمال پنهان در داخل وخارج کشور است .

سپاس از توجه شما 

پاینده ایران و ملت ایران 

سپاه آنلاین