این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

خانه های تیمی سپاه و بسیج در مواقع سرکوب

سپاه آنلاین: در این متن خبری روشن خواهیم کرد که برخی از خانه های تیمی نیروهای بسیج که در زمانهای مختلف برای دستگیری شخصیت ها و بردن آنها به مکان های نامعلوم از آنها استفاده می شود دارای چه جزئیاتی هستند و مکان های درون آنها از چه بخش هایی تشکیل شده است .برخی از این ساختمان ها در نیروهای بسیج بنام ساختمان های دو حوزه ای شناخته می شوند.

این ساختمان ها به صورت معمول از سه بخش تشکیل شده است . برادران ،خواهران ، مختلط.

این ساختمانها عموما محل اجتماع نیروهای بسیج در سطح محلات هستند که در مواقع ضروری ؛مثل ،اغتشاش ،شورش ،تحصن ،تظاهرات و.... عملیاتی می شوند .در صورت اینکه دستگیری ها زیاد باشد عموما از اطاق های استراحت نیروهای شیفت به منظور بازداشتگاه استفاده می شود .این خانه های تیمی از موارد زیر برخوردار هستند ....