این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

مساجد پایگاه کنکاش اطلاعات شخصی مردم

" مقاله ویژه  "
سپاه آنلاین: در این مقاله به ساختار و عملکرد مساجد محل و پایگاه مقاومت های بسیج و نقش آنها در انتقال اطلاعات شخصی مردم به اطلاعات سپاه و  حفظ و نگهداری نظام می پردازیم .

همانطور که می دانید بسیج یکی از نیروهایی است که در حفظ و نگهداری نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نقش اساسی دارد .
رهبر جمهوری اسلامی از دو طریق روحانیون (ایدئولوژیکی) و سپاه پاسداران (نظامی و انتظامی) این نیروها را سازماندهی ،کنترل و هدایت می کند و بصورت کاملاً نا محسوس به سمت و سوی اهداف از پیش تعیین شده نظام هدایت می کند بدون اینکه بسیجیان بدانند که چه می کنند و بدون هیچگونه هزینه ای در راستای مقاصد خود از آنها استفاده می کنند .
روش انجام این کار را بصورت مختصر در زیر می آوریم :
در کلیه نقاط سراسر کشور اعم از روستایی و شهری در هر محله یک مسجد وجود دارد که ساختمان این مسجد تبدیل به یک مقر پایگاه مقاومت می گردد . فرماندهی این پایگاه از طریق سپاه پاسداران تعیین می گردد . امام جماعت مسجد نیز از طریق سازمان تبلیغات اسلامی منسوب می شود . هر کدام از این دو نفر یک نقش اساسی دارند . فرمانده بسیج که سپاه تعیین می کند بیشتر کارهای نظامی و....
انتظامی می پردازد و بصورت تشکیلاتی از سپاه پاسداران دستور می گیرد و مجری سیاست های سپاه پاسداران است و امام جماعت نقش خود را در تشویق ساکنان محله و نمازگزاران جهت پیوستن به پایگاه مقاومت را ایفاء می کند و در سخنرانی های خود از نظر شرعی فعالیتهای پایگاه را تأیید می کند .
امام جماعت مسجد بنوعی از نیروهای فعال بسیج است و بدلیل جایگاهش در بین مردم می تواند بسیار تأثیر گزار باشد و در صورت ناهماهنگی پایگاه مقاومت او را از مقام امام جماعتی خلع و حقوق را نیز قطع می کنند .
پرواضح است که این دو نیرو با رعایت سلسله مراتب مستقیماً از رهبر دستور می گیرند .
به این شکل که پایگاه مقاومت زیر مجموعه نیروی مقاومت سپاه پاسداران است و سپاه پاسداران از رهبری بصورت مستقیم دستور می گیرد و توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه کنترل می گردد و در صورت هرگونه تخطی توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه کنترل می گردد و در صورت هرگونه تخطی توسط حوزه نماینگی ولی فقیه برخورد صورت می گیرد و امام جماعت مساجد نیز از طریق سازمان تبلیغات اسلامی منسوب می شود که این سازمان نیز بصورت مستقیم زیر نظر رهبری فعالیت می کند . پس هردو مجری سیاستهای رهبری هستند ولی هرکدام نقش خاص خود را دارند .) فرمانده سپاه و مسول حوزه نمایندگی ولی فقیه  و مسول سازمان تبلیغات اسلامی همه از طرف شخص رهبر تعیین میگردند (
اما این پایگاههای مقاومت مستقر در مساجد چگونه مردم محله را کنترل می کنند و چه فعالیتهایی دارند و ساختار تشکیلاتی آنها چیست ؟
چارت تشکیلاتی پایگاه مقاومت به شکل زیر است :


این چارت تشکیلاتی تقریباً همان چارت سپاه پاسداران است ولی در مقیاس کوچکتر و هر کدام از این واحدها می توانند بصورت مستقیم با واحداصلی خود مستقر در سپاه پاسداران شهرستان و سپاه پاسداران شهرستان نیز با استان و استان نیز با تهران ارتباط برقرار کنند .
کلیه تشکیلات سپاه پاسداران و نیروی مقاومت توسط چهار عامل کنترل و هدایت می شود این چهار عامل شامل : 1- حوزه نمایندگی ولی فقیه مستقر در سپاه پاسداران  2- سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران  3- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران  4- فزماندهی سپاه پاسداران
این چهار عامل یکدیگر را مرتب چک می کنند و با یکدیگر بسیار هماهنگ هستند ولی حوزه نمایندگی ولی فقیه اشرافیت بیشتری بر سه عامل دیگر دارد و تقریباً هیچ فعالیتی بدون تأیید این حوزه در سپاه صورت نمی گیرد.
حال ببینیم پایگاههای مقاومت مستقر در مساجد چگونه کنترل محله را در دست می گیرند .
وظیفه اصلی پایگاه های هر محله شناسایی کلیه افراد ساکن در آن محله است این اقدام به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.
بصورت غیر مستقیم : امام جماعت محله یا اعضاء بسیج در یک ارتباط هدفمند معمولی با سایر افراد اطلاعات خود را از طریق صحبت های روزمره بدست می آورند.
بصورت مستقیم: اعضاء فعال بسیج طبق دستور و با هدف خاص وارد حیطه خصوصی افراد می شوند و به کسب خبر می پردازند و پس از آن نیروهای عملیاتی وارد عمل شده و آنها را دستگیر و به پایگاه مقاومت مسجد و در صورت نیاز به بازداشتگاه های مستقر در سپاه پاسداران منتقل می کنند .
پایگاهها ساکنان هرمحله را زیر نظر می گیرند تا بدانند که :
شناسایی افرادی که مشروبات الکلی استفاده می کنند.
شناسایی افرادی که مذهبی و یا غیر مذهبی هستند.
شناسایی افرادی که موافق و مخالف نظام هستند.
شناسایی افرادی که فعالیت سیاسی دارند.
شناسایی افرادی که گرایش به سایر ادیان ،فرق دارند(مسیحیان،زرتشتیان،و...سنی،دراویش و...)
شناسایی افراد معتاد ، مواد فروش و پخش کننده های نوار های موسیقی و...
شناسایی مکانهای برگزاری مراسم عقد و عروسی، مهمانی ها و پارتی ها و...
شناسایی مراکز اجتماع مردم از قبیل هیأت ها ، کلاسهای آموزشی و یا حتی جلسات خانوادگی
شناسایی منازلی که دستگاه ماهواره دارند.
جمع آوری کلیه اطلاعات در خصوص روابط خانوادگی افراد و...
جمع آوری اطلاعاتی که چه کسی با چه کسی یا کسانی ارتباط دارد .
شناسایی افرادی که تغییر دین داده اند .


کلیه اطلاعات از این قبیل را جمع آوری می کنند و از طریق بسیجی ها و عناصر اطلاعات پایگاه جمع آوری و از طریق مسول اطلاعات پایگاه به مسول اطلاعات حوزه و پس از تحقیقات کامل تر (در صورت نیاز ) به اطلاعات ناحیه یا همان اطلاعات شهر یا شهرستان انتقال مییابدو برای تمام مردم ساکن ان محله ها به صورت مستقیقم یا غیره مستقیم  پرو نده هایی در اطلاعات سپاه تشکیل میدهند . در اینجاست که فرد دستگیر شده وقتی در بازداشتگاه بازجویی می شود بسیار متعجب می گردد وقتی می بیند که بازجو چخ اطلاعات دقیقی از خصوصی ترین مسائل او دارد و نمی فهمد که چگونه سپاه با این دقت از زندگی او مطلع است و غافل از این که وقتی در مسجد نماز می خواند آن بسیجی نماز گزار کنار دستی او که در پایان نمار به او دست می دهد و آن امام جماعتی که پشت سر ش نماز خوانده و با خیال راحت به آنها اعتماد کرده و مسائل خود را با آنها در میان گذاشته است عوامل پایگاه مقاومت و سپاه پاسداران بوده اند  و در دستگیری او چه نقش مهمی داشته اند .
قسمت اطلاعات هر پایگاه بصورت رسمی دارای 8 عنصر خبرچین است (لازم بذکر است که به ازاء هر ده هزار خانوار 8 عنصر فعال در پایگاه مقاومت و سر جمع کل اعضاء و پایگاه بسیج 30 نفر می باشند ) و به سرشبکه گزارش می کنند و بدین ترتیب کلیه ساکنان محل بدون آنکه بفهمند از طریق دوستان بسیجی و امام جماعت محل اقدام به تشکیل یک پرونده شخصی متشکل از کلیه اطلاعات خصوصی و حتی روابط خانوادگی و روحیات خود و خانواده اشان کرده اند .
این اطلاعات ابتدا به ساکن به نظر بی ارزش می آید ولی در زمانهای بحران مانند انتخابات سال 88 بسیار کارآمد است زیرا نظام از طریق پایگاه مقاومت هر محل می داند که باید چه کسانی را کنترل و یا اقدام به دستگیری و باز داشت کند .
در اعتراضات سال 88 به همین دلیل کلیه فعالین و رهبران این جنبش مردمی قبل از هرگونه حرکتی ویا در ابتدای اولین فعالیت خود دستگیر می شدند و یا از طریق ضرب و شتم آنها توسط نیروهای سپاه پاسداران و با ایجاد رعب و وحشت برای آنها و خانواده هایشان مانع فعالیت های آنها شدند . و وقتی این افراد دستگیر می شدند خود مبهوت و متحیر بودند که این اطلاعات از کجا بدست سپاه رسیده است .
خود این بسیجیان نیز توسط آن چهار عامل بصورت مستمر مورد مراقبت قرار می گیرند و در صورتی که از انجام وظایف خود سرپیچی کنند با آنها برخورد شدیدی صورت می گیرد . بدین شکل نظام دیکتاتوری با سیستمهای کنترل متعدد و ایجاد یک سیستم امنیتی نظام خود را حفظ کرده است ولی ما باید بدانیم که این نظام امنیتی بظاهر قدرتمند همه برروی شانه های مردم معمولی و بسیجیان غیر متخصص و عادی است و در صورت آگاهی از فرآیند آن می توانیم این سیستم را فلج کنیم . زیرا بسیاری از افراد از سر نا آگاهی و بدون اینکه بدانند اطلاعات خود و دیگران را در اختیار این افراد قرار میدهند . ما می توانیم با شناسایی افراد بسیجی محله یا همکار اداره یا نزدیکان و فامیل خود و کلیه افرادی که بشکلی با نظام و پایگاه مقاومت در ارتباط هستند ، گام مثبتی در جلوگیری از انتقال اطلاعات برداریم . بعد از شناسایی این افراد ارتباط خود را با آنها قطع کنیم و به سایر دوستانمان نیز آنها را معرفی کنیم و در نهایت مشخصات و عکس آنها را در محافل عمومی از قبیل اینترنت منتشر کنیم تا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده و سایر دوستانمان را از شر آنها مصون بداریم و اجازه ندهیم که برای هر فرد فعال یک پرونده در سپاه تشکیل شود. در اینجا باید اشاره شود که کلیه افرادی که به هر طریقی و علتی با بسیج و اطلاعات و نظام همکاری میکنند در کل کشور با خانوادشان به ۲ ملیون نفر نیز نمیرسند ! پس بیاییم با انسجام ملی و آگاه سازی نگذاریم ۲ ملیون نفر بر ۷۳ ملیون نفر دیکتاتوری کنند .

پاینده ایران وملت ایران 

سپاه آنلاین

مقاله ارسالی : سجاد حق پناه


 Mosques, Centres of Personal Informations
"Special Article
Sepah On Line: This article is written of how the Mosques have converted to centres for providing information on population to the Sepah for safe keeping of the ssytem
As you well know the Basij is one of the security forces who provides the system of dectatore Islamic Republic regime in power.  The Leader of the Islami Republic regime uses two organisations to stay in power, one within the Clerics (ideological way) and the other is by Sepah Pasdaran (military and security) organ.  These two are responsible to lead and organise the Basij forces without them even knowing the fact of what are they being used for to help and support the system to keep the power without spending any money for the matter in a free wasy by just using the ordinary people
Below we are going to explain they ways
All over the country even in the smallest village there is a Mosque which has been converted into a defence base. These mosques are directed and controled by the Sepah Pasdaran.  The spritual leader is elected by the Islamic propaganda institute .  Each of these two have a a special role.  The leader of the Basij is assigned by the Sepah which is mainly military assignments and on whole receive orders directly from the Spah Pasdaran, the spritual leader has a mission of calling the population to general prayers and encourage them to join the resistance parties and partisipate in assigned activities.  The cleric of the mosque has a very important position to coordinate the people, if he is not amable to the regime he would be removed without payment.  It is obvious that these receive their orders by the leader himself
Now we see how these bases are organised and how they control the people and their movements
The Chart of the Resistance Bases are as below
The chart is very similar to the one that is being use by the Sepah Pasdaran , only on a smaller scale.  All these groups no matter where they are can get in touch with Tehran
The Spah Pasdaran and all the resistance groups are controled and organised on four bases: 1. The center of Vali Faghigh (Leader) based in Sepah Pasdaran. 2. The security office of Sepah Pasdaran. 3. The inteligence service of the Sepah Pasdaran. 4. The cheif commandment headquarters of Sepah Pasdaran.
These 4 sections have a very strict coordination and they check each other very frequently but the center or the headquarter of Velayate Faghih is more important than other 3 sections
Now we want to see how these forces within the Mosques control the zones and the locations no matter how small in cities all over the country
The main responsibility  of these organisations is to control the people living in urbanistic zone, directly or indirectly, this is done just by chating with the people on the streets, and the information is given to the spiritual leader by the basij and this passes the obtained information to the security section of the Sepah, this the indirect way
Directly; the basij activists penetrate into the privacy of the people by special order and start takeing information on the individual, then they informe the police and the person in question is arrested and taken to the center of the resistence of the mosque and if its needed then he is taken to jail or police statin for further investigations
These centres have the population of the zone under surveilance and they observ the people very carefully
To find out who sells alcohlic drinks
To find out who is pro or against the religion
To find out who is pro or against the Reginem
To find out who is politicaly active
To identify those who have a preference in other religions such as charistianity, zaraostra, sonni, sufism, to find out who sells and smuggles drugs
To localize where there is goiing to take place a weddin, party or any gathering such as private calsses even family gatherings
To find out who has a parabolic dish
To get private information on family relation, friends of the family, who has contact with who
To find out about those who have changed their religion recently
All the obtained information is gathered by the Basiji or other members who work for the system, and every single person on the soceity has a file, that is why when some one is arrested and taken into the custedy when finds out how much information and detailes they have on him becomes surprised, and then he realises that the guy who had given him his hand after the ending the prayer in the mosque or the other one who has talked to him in a friedly manner and so on are all working for the inteligence service and provide the information to the Sepah inteligence
Each resistence base hase 8 spies ( we should add that every 10.000 family  there 8 spies in each base and the whole of the basiji in each base are 30 persons)
At the begining these information look stupid and worthless, but these are the information who gave away the people during the elections of 88 and they were very usefull to the security forces.  Because of these information the members of the oposicion were arrested and taken under custedy before they could make any movement at all, and they were surprised on the detailed information that they had on them
Even these Basijis are being watched  so they would not do any wrong and they are controled very strictly.  But we should know that  they are using people to act as the security for the system without them knowing  about it, we should identify the Basijis and identify them and tell our friends, we should know that the Basij forces including their family do not add to more than 2 millions, so please wake up and dont let 2 million play with 72 milion and rule them with this inhuman dictatorship
 
Loing live Iran and Iranian Nation
 Sepah On Line

۲ نظر:

  1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف
  2. جانم فدای رهبر
    مرگ بر ضد ولایت فقیه

    پاسخحذف

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید.