این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

برنامه زمانی ایران در زمینه تولید بمب هسته ای

 سپاه آنلاین:این مطلب را تایید و با بهره گیری از اطلاعات منابع داخلی خود صحت آن را در رتبه اول میداند .جهت استحضار مردم به چاپ رساتده است.اطلاعات تکمیلی در اختیار سپاه آنلاین قرار دارد.

برنامه زمانی ایران در زمینه هسته ای

خزانه ایران، که سانتریفیوژها را با سرعت میچرخاند و یک مخزن اورانیوم با غنای پایین ساخته است، نه تنها میتواند سوخت راکتورهای هسته ای را تامین نماید، بلکه توانائی این را دارد که سوخت تسلیحات هسته ای را نیز تامین کند. (این سوخت، با میزان غنی سازی خیلی بالاتر، توسط چرخش بیشتر سانتریفیوژها تهیه میشود) این گردش دوباره میزان غلظت اورانیوم (ایزوتوپ U-235 ) را بالا میبرد و این اورانیوم در بمب اتم شکافت میابد، درست مثل بمبی که بر سر مردم بیچاره هیروشیما انداخته شد.


طبق مقادیر اورانیوم غنای پایینی که ذخیره شده است، و مقادیری که هر ماه ذخیره میشود، به نظر ما، تا ماه دسامبر سال دو هزار و هشت میلادی، ایران به اندازه کافی U-235 خواهد داشت، تا بتواند یک بمب را "سریعا" سوخت رسانی کند. منظور از"سریعا" این است که رژیم جمهوری اسلامی طی دو تا سه ماه، میزان غنی سازی U-235 را از 3.5 درصد به بیش از90 درصد ارتقاء دادخ است.

از اول ماه مارس 2009، پیشرفت ایران به سوی چنین واقعیتی طبق فهرست زیر ارزیابی شد و به آن دست یافت:

1. مقادیر U-235 که در اختیار رژیم میباشد 25.4 کیلو گرم است.....


این ارزیابی بر اساس گزارشات سه ماهه آژانس بین المللی انرژی اتمی، که مسئولیت نظارت بر پروژه
هسته ای ایران را به عهده دارد، میباشد. طبق گزارشات آژانس، از هفدهم نوامبر 2008، ایران جمعا 839 کیلو گرم UF6 غنای پایین تولید کرده است. از این تاریخ تا به حال، رژیم ایران 235 کیلوگرم از این ماده را تولید نموده است و جمعا 1074کیلوگرم اورانیوم UF6 در اختیار دارد.

2. مقادیر U235 که هر ماه تولید میشود: 1.6 کیلوگرم

برآورد میشود که ایران هر روز حدودا 2.28 کیلوگرم UF6 با غنای پایین تولید میکند (برآورد رژیم آن است که تولید 171 کیلوگرم UF6 غنای پایین بیش از هفتاد و پنج روز، از 18 نوامبر 2008 تا 31 ژانویه 2009 به طول انجامیده است، به طوری که میانگین تولید روزانه 2.28 کیلوگرم میباشد)، یعنی میانگین تولید 69 کیلوگرم در ماه، به طوری که 46 کیلوگرم از این مقادیر، اورانیوم 3.5 درصد میباشد. این 46 کیلوگرم حاوی 1.6 کیلوگرم U-235 میباشد.

اینطور برآورد میشود که برای ساخت یک بمب انفجاری 16 کیلوگرم U-235 لازم است. این همان مقداری است که برای بمب انفجاری که صدام حسین طی دهه هشتاد میلادی قصد ساخت آن را داشته، لازم بوده است. طراحی چنین بمبی در بازار سایه هسته ای موجود بود، بازاری که ایران نیز به آن دسترسی داشته است. توده حساس کره فلزی U-235 با بازتابنده Beryllium تنها پانزده کیلوگرم میباشد.

3.میزان U-235 مورد نیاز برای سوخت دهی به یک بمب انفجاری از نسل اول: 21.6 کیلوگرم

بدلیل آنچه در پروسه غنی سازی و در پروژه تجهیز از دست میرود، برای بدست آوردن 16 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با گرید نظامی، رژیم جمهوری اسلامی 914 کیلوگرم UF6 با غنای 3.5% U-235 نیاز دارد، به طوری که 618 کیلوگرم از این میزان اورانیوم باشد. 618 کیلوگرم اورانیوم با غنای 3.5 درصد U-235، حاوی 21.6 کیلوگرم U-235 میباشد.

4. پس این مقدار اورانیوم غنی شده را رژیم ایران کی در اختیار داشت؟ ماه دسامبر 2008.

با این فرض که در 17 نوامبر 2008، رژیم اسلامی ایران 19.9 کیلوگرم U-235 در اختیار داشته، و با توجه به اینکه برای تولید اولین بمب، رژیم به 21.6 کیلوگرم U-235 نیاز دارد، و نظر به اینکه سرعت تولید ماهانه، 1.6 کیلوگرم U-235میباشد، ایران تا دسامبر 2008 مقادیر مورد نیاز را بدست خواهد آورد.

5. برای غنی سازی اورانیوم غنای پایین با گرید نظامی چند ماه دیگر لازم است؟ دو تا سه ماه.

آژانس بین المللی انرژی هسته ای ارزیابی میکند که مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل اورانیوم با غنای پایین به اورانیوم فلزی با گرید نظامی، حدود سه تا دوازده ماه است. در هر صورت، برای تولید 16 کیلوگرمU-235 برای اورانیوم با غنای 3.5درصد، حدودا 840 SWUS (Separative Work Units – برآورد توانایی جداسازی در سانتریفیوژ) لازم است و اگر ایران توانائی تولید 6000 SWUS در سال را دارد، پس کوتاه ترین مدت زمان غنی سازی تا پایان پروسه امری ممکن میباشد. ایران میتواند طی دو تا سه ماه به UF6 با گرید نظامی دست یابد، حتی اگر تاخیری در تولید روی دهد.

6. برای بدست |آوردن U-235 به اندازه کافی برای بمب دوم، رژیم چقدر وقت لازم دارد؟ تا اکتبر 2009.

اگر در اول آوریل 2009، رژیم ایران 1476 سانتریفیوژ در خلاء نصب میکرد، میزان تولید ماهانه U-235 به 37% ارتقاء میافت، یعنی 2.2 کیلوگرم در ماه.

و اگر در ماه ژوئن 2009، ایران تمامی 5904 سانتریفیوژهایی که موجود میباشد را به کار بیاندازد و سانتریفیوژهای جدیدی را نصب نکند، درصد تولید ماهانه 9 درصد دیگر افزایش خواهد یافت، یعنی 2.4کیلوگرم. این سرعت تولید، به ایران این امکان را داده تا 21.6 کیلوگرم مورد نیاز برای بمب دوم را تا ماه اکتبر 2009 ذخیره کرده است.

پس با این نتیجه گیری در می یابیم که امروز جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست یافته است و در حال تولید تعداد بیشتری است .سپاه آنلاین این مطلب را تایید میکند.

پاینده ایران وملت ایران

سپاه آنلاین


Iran's Time Table to produce the Atomic Bomb

Sepah On Line:  This article has been approved by the sources of Sepah On Line and is for the information of Public at Large
The Time Table on the atomic project
The storage of Iran which makes  the centrifuge to turn with a lot of speed has built a tank with a low enrichment Uranium which is able to provide the fuel for the nuclear arms. (this fuel U-235 which has the capacity of enrichment of centrifuge is high enough) this centrifuge with its velocity makes the uranium thicker (isotop) and gives it the power to crack the uranium with the same force as the bomb which exploded over the unfortunate population in Hiroshima
according to the enrichment which is saved monthly since 2008, it is said that they have obtained 90% of U-325 of 3.5
Since 1st March 2009 Iran has obtained the results as:
The amount of enriched Uranium which the regime has is 25.4 Kilos 1 U-235.  This estimation has been done by the International Nuclear Agency which is responsible as to watch over nuclear project of Iran

This estimation states that on 17th November 2008, Iran has produced 839 kilos of Uranium with low density UF6, up to date the regime ha managed to enrich another 235 kilos and in total they have 1074 kilos of UF6

Each month they manage to enrich 1.6 kilo of U235 with low density (The regime claims that the estimated amount is 171 kilos of UF6 which they have obtained within 75 days since 18 Nov, 2008 until 31 Jan.2009. The daily production

This amount of  uranium is necessary to build a 16 kilo gram bomb which Sadam during the 80s wanted to construct, to design such an artifact on the market only needs 15 kilos of Beryllium to produce U235, a market which Iran had access to it which is the sensible cap of compacted metal
The needed amount of U235 is 21.6 to build the first generation of thi kind of explosive
As we during the enrichment some of the matrial is lost, to obtain 16 kilos of enriched Uranium  on military grade .618 kilos of Uranium  U-235 with enrichment of UF6 then we see that the Islamic Republic of Iran has 914 kilo in total. U.235 of 21.6 kilos and 618 kilos of enriched Uranium of 3.5%
We estimate that during December 2008 this was what they had the said amount of enriched Uranium
If the needed amount for the first generation bomb is 21.6 kilo grams, we should ask since when Iran posses U-235, lets presume that by December 2008 and 17 November 2008 the Islamic regime needed 19.9 kilos and estimating that they produce 1.6 kilo of U-235, so to obtain the first bomb regime needs 21.6 kilos which by 2008 they have it, to enrich the low density uranium within military grade  U-235 how many months they need to obtain it? the answer is between 3 to 12 months, to do the SWUS separatie work units to enrich 3.5% to obtain 16 kilos of SWUS, according to this they have aproximately 840 enirched material, Iran's Separative Work Units could produce 6000 unites of U325 even if they are slow in the prossess, by October 2009 the regim needs to be able to build the second bomb.According to the information the production would be as high as 37% of U-235 by April 2009, if regime had installed 1476 centrifuge the monthly production of the said materal would be 2.2 kilo grams
and if in June 2009 if Iran uses all 5904 centrifuge and do not install the new ones the monthly production would go up to 9%, it means they will produce 2.4 kilo grams, so on this speed by October 2009 Iran has conserved about 21.6 kilo grams per month to be able to build its second atomic bomb
We conclude that Iran has obtained its nuclear bomb and is trying to produce more of such and this all has been approved by Sepah On Line memebers

Long Live Iran and Iranian Nation

Sepah On Line
۳ نظر:

 1. به چین روندی که پیش می رود،همزمان با فشار جهانی بر ایران و سوریه و حزب الله و خستگی و بیزاری مردم از آنان،این آدمکشان برای ماندن خود تنها جنگ و بکارگیری ابزار های هسته ای و اتمی را در برنامه خود گذاشته است و چاره دیگری هم ندارند چون سرنگون شدن خود را میدانند . در اینجا با جنبش مردمی است که شاید از بروز جنگ جلوگیری کرد. هالا کجا هستند مردم؟ زیر تختخواب خودشان را پنهان کرده اند؟

  پاسخحذف
 2. Greetings from Spain.
  I am an amateur photographer and public blogs. The photos of my people are in:

  http://zorita01.blogspot.com/

  I hope you'll visit me.

  پاسخحذف
 3. My greetings from France! After visiting your blog, I could not leave without putting a comment.
  I congratulate you on your blog!
  Maybe I would have the opportunity to welcome you on mine too!
  My blog is in french, but on the right is the Google translator!
  good day
  cordially
  Chris
  http://sweetmelody87.blogspot.com/

  پاسخحذف

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید.