این وبلاگ به سفارش جمعی از نیروهای آزادیخواه در درون نیروهای مسلح ساخته شده است . هدف از ایجاد این وبلاگ به عرض رساندن اخبار و اتفاقات ،ملاقات ها،رخدادها،باج دادن ها و مذاکرات پنهان جمهوری ننگین اسلامی در بیت رهبری با به تعبیر نیروهای معترض درونی خانه عنکبوت است.این وبلاگ هیچگونه وابستگی به هیچ سازمان سیاسی وحزب وجنبشی ندارد ومستقل عمل می کند.

۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

خامنه ای در اندیشه آغاز جنگ جهانی

سپاه آنلاین:منابع اطلاعتی سپاه آنلاین مستقردر بیت رهبری امروز خبر ازتشکیل  جلسه فوری آیت الله خامنه ای با حضور شخص آیت الله مصباح یزدی ومشاوران دینی ایشان با مضمون استراتژی نظام دادند.نشست مذبور بعد از اقامه نماز ظهر اغاز وتا سه ساعت بطول انجامید.البته ناگفته نماند چهره های شاخصی نیز همچون حسن عباسی ،رحیم پور ازغدی وسادات حسینی حضور داشتند.موضوع جلسه دامن زدن به جهاد جهانی و گسترش بحران بین المللی و برقراری عدم ثبات در دول غرب و شرق به جهت فراهم آوردن زمینه های ظهور امام زمان بود.

در این جلسه تئوری جنگ و ایجاد بحران نظامی در 5 قاره بررسی شد ولذا در پرتوی روشن شدن مواضع حکومت اسلامی سناریوی مداخلات خارجی و نظامی نیروهای حزب الله  در 5قاره جهان "جنگ بر علیه کفار" مرور شد. .
همچنین آیت الله خامنه ای با تلاوت این ایه از قران
أذن للذين يقاتلون في سبيل الله برای هم پیمانانش تصریح کرد:پروردگار طبق این آیه و نشانه ها امر بر جهاد علیه کفر کرده است و حال این وظیفه بر عهده ماست که با مدد و کمک امام عصر این مهم را به مقصود برسانیم.

در ادامه خطابه مجلس را حسن عباسی بر عهده گرفت و چندین و چند راهکار عملی را بشمرد:

1.اتخاذ شیوه های خشن و تروریستی بر علیه شخصیتهای برجسته اسلام ستیز و ضد مذهب البته در سرتاسر گیتی.

2 اقدام به برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی با توسل به راه همیشگی و البته سنتی حکومت اسلامی نظیر بمبگذاری در اماکن متبرکه و مقدس و بلافاصه بعد از آن ادعای دست داشتن عوامل استکبار جهانی در صنعت تروریسم بین المللی.

3تحت فشارقرار دادن مولوی های سنی در ایران و تخریب چهره آنها درنظر جوامع عمومی

4اقدام به سند سازیهای دروغین برپایه غیر مستقل بودن و وابسته به عوامل خارجی نشان دادن بزرگان دینی کشورهای اسلامی دیگر.
5.تایید حکم آغاز عملیاتها و تحرکات  نیروهای حزب الله درکشورهای آفریقا ،آسیای جنوبی ،آسیای شرقی واروپا

6دامن زدن به شعله های اتش خشم مردم نا آگاه از امور منطقه علیه حکومت های ساقط شده چند کشور عربی که به تازگی تغییر ساختار حکومتی داده است.

7ایجاد عملیات روانی با استفاده از شبکه های خبری در قالب آسیب به باور مردم برعلیه جنایات دولت سوریه و متوجه کردن اذهان به سمت کشور بحرین .

8و مانند تمام برنامه های پیشین حکومت مبنی بر تقویت حزب الله لبنان بیش ازپیش برای امادگی جهاد پیش رو
و بسیاری موارد دیگر:

در این میان رحیم پور ازغدی با اشاره به این که عوامل حزب الله وانقلابی ایران وجهان توانایی ایجاد اغتشاش در چند کشور مورد نظر را در زمان ظهور در چشم به هم زدنی  را دارا هستند گفت: جمهوری اسلامی امروز در موضع قدرت است و دشمنان اسلام از این موضوع در حراسند وتعبیر چند روز گذشته خامنه ای را در مورد نبودن در موقعیت شعب ابی طالب وبودن درموقعیت بدر وخیبر را بهترین تعبیر در حال حاضر برای شناساندن مواضع نظام اسلامی به جهان دانست.

مصباح یزدی با اتخاذ سیاست سکوت در برابر ادعاهای مطروحه در حاشیه جلسه چندین بار خامنه ای را سید خراسانی خطاب نمود واز ایشان خواهش کرد زمانی که زنده است چشمش
را به نور جمال مهدی موعود روشن نماید!!!

سپاه انلاین به واسطه اینکه از نمودار وچارت طراحی های زمان جنگ احتمالی ایران به خوبی مطلع است وشناخت کلی و اساسی از نظریه وفلسفه دینی نظام حاکم بر ایران دارد خود را ملزم به هشدار دادن به هموطنان عزیز میداند .
تازمان باقیست این نظام خونخوار را با اتحاد در هم شکنید در غیر این صورت شاهد حوادث تکان دهنده ای  از طرف نظام در سال پیش رو خواهیم بود.

پاینده ایران وملت ایران 

سپاه آنلاین


Khamenei Thinking to Start War

SEPAH ON LINE: Sorces within the Sepah On line hae informed about an rugent meeting between Khamenei, Ayatolah Mesbah Yazdi and other religious advisors of the leader, we should add that famous caracters like Hassan Abbasi, Rahimpour Azghadi and Sadat Hosseini were present in this meeting. The meeting was to create a real international ceause to destroy the stable relation between East and West as to prepare the comming of Imam Zaman (Mahdi)
The meeting was held to provoke military confrontation between Muslim and nonmuslims forces and call for a Jihad against the pagans and nonbelivers. Then Khamenei coated a verce from Qoran "Thye Kill Those Who dont beleive in Alah" for his companions, he added that Alah by this Verce has given an order and this order must be carried on by us which with the help and aid of Emam Asr (Imam Zaman)we will acomplish this holly task
Then Hassan Abbasi addresed the commity and stated few orders and how to be carried
1.  How to act savegly against important personalities of Islam and fight them all over the country
2. How to create phsycolo9gical panick within the population like create panick in public opinion , like mombing the sacred place and blaming it on western world
3. To force the Sunni and Molavi minorities blamming them publicly and giving them bad fame
4. To prepare forged documents to blame them as agents for foreigners specialy to none Shia muslim countries
5. Aprovement of a provocative muslim movements of Hezbolah in African , Southern and Eastern Asia and Europe
6.To prowok the iliterate and projudist population of those Arab countries who have had a revolution or are not satisfied with their present leaders
7. To prowok people phsycologicaly pro Siria and have them braind washed against Bahrain
8. To fortify the Hezbolah of Libanon like before to be prepared for Jihad and many other cases
Rahimour Azghadi reffered to the revolution and Hezbolah and state it that they are able to create a state of panick within an eye closing to enable the comming of Imam Zaman and added that the enemmies of Islam are frightend and said that Khamenei's position to show the world that he can act as Shoaib Abi Taleb, and is in the position of Badr and Kheibar is the best moment to introduce the Islam Order to the world
Mesbah Yazdi onn is part few times called Khamenei as Seyed Khorasani and asked him to help him while in life to see Emam Zaman
As Sepah online is aware of all the charts and plans prepared for a possible war and is has a good knowledge of the filosophy of the rulling religion feels responsible to warn all dear compatriots of this danger

I hope that with unity and force while still there is some time left we could barake this Regim otherwise we will witness horrible events in comming year

Long live Iran and Iranian Nation
 
Sepah On Lineدکتر حسن عباسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید.